تلفن :۸-۲۲۹۰۳۷۰۷

پست الکترونیکی :   Info@sahmazin.com

نشانی اینترنتی :   www.sahmazinbroker.com

تالار اصلی داد و ستد برگه های بهادار حافظ 
تهران –سعادت آباد ،بلوار شهرداری،نبش خیابان 13 غربی
كارشناس دادوستد : خانم فرخنده امراله 
تلفن :  ۲۶۳۵۰۹۹۲ 

دفتر مرکزی ظفر شرکت كارگزاری سهم آذین :
 تهران - خیابان شریعتی - خیابان ظفر - بین خیابانهای نساء و اطلسی - پلاك ۷۰ - طبقه دوم  واحد۴
کارشناس پذیرش : خانم اسکندری
مدیر دادوستد برخط(آنلاین تریدینگ)و رایانه ای : آقای براتی
کارشناسان دادوستد : خانم  اسماعیلی ، خانم مختاری 
کارشناس مرکز پیام (کال سنتر) : خانم عطاردی 
 تلفنها : ۸-۲۲۹۰۳۷۰۷
دورنگار : ۲۲۹۰۳۶۹۹ 

دفتر آرژانتین 
كارشناس پذیرش : خانم عطاردی 
كارشناسان دادوستد : خانم واحدی، خانم اسماعیلی، خانم پرهیزگار 
مسئول پذیرش شرکتها : خانم رفعت پناه 
تلفنها : ۹-۸۸۵۱۵۷۴۸
دورنگار : ۸۸۷۴۱۳۳۱ 

تارنما :     www.SAHMAZIN.com
پست الكترونیكی : Info@sahmazin.com و sahmazin@yahoo.com