19 تیر 1398

درباره ما

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت کارگزاری سهم آذین(سهامی خاص) با توجه به پروانه شماره ۱۵۶۳۵/۵۰ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۷۸ سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار در تاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۷۸تاسیس و تحت شماره ۱۵۷۳۰۶ در اداره ثبت شرکت ها در تهران به ثبت رسید و شروع به فعالیت نمود. سرمایه فعلی شرکت ۴۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که طبق مصوبات مجامع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده و ثبت گردیده است .

 


ساختار سازمانی

شرکت کارگزاری سهم آذین دارای بخشهای ارزیابی ، پذیرش مشتریان  ، پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس دادوستد بر خط (آنلاین تریدینگ) ، دادوستد رایانه ای و حضوریو تلفنی(کال سنتر) پذیرش انواع کالا در بورس انرژی و بورس کالا 

 


خدمات قابل ارائه توسط شرکت

الف)  خدمات کارگزاری، كارگزار / معامله گری و بازار گردانی  شامل:
۱- معامله اوراق بهادار از قبیل سهام ، اوراق مشاركت ، حق تقدم خرید سهام ، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب  خود.
2- معامله قراردادهای آتی سبد سهام.
3- بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار .
ب) خدمات مالی و مشاوره ای  شامل .
۱-مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ۲-نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه ۳-بازاریابی برای فروش اوراق بهادار ۴-سبدگردانی اوراق بهادار۵-مشاوره و انجام كلیه امور اجرایی برای  ثبت شرکتها در بورس ، پذیرش  سهام و اوراق بهادار در بورس  و فرابورس به نمایندگی ناشر ۶-مشاوره در زمینه های زیر:
الف-مشاوره ثبت شرکتها در سازمان بورس و پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس  ب-روش فروش و عرضه اوراق بهادار ج-طراحی اوراق بهادار د- خرید ، فروش یا نگهداری اوراق بهادار ه-سرمایه گذاری و مدیریت ریسك ز-ادغام ، تملك ، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شركتها ح-طراحی وتشكیل نهادهای مالی